ZŠ a MŠ Náklo
ZŠ a MŠ Náklo

Zápisy z členských schůzí, jednání výboru

Schůze výboru

 • Datum: 8. 10. 2020
 • Místo: ZŠ Náklo, 18.00
 • Přítomni: Milan Herold, Petra Crháková, Jana Přidalová, Škurková Hanka, Polívková Lenka, David Šincl, Martina Závodniková, Hanka Vařeková
 • Za ZŠ Náklo: Peřina Jiří
 • Za MŠ Náklo: Hana Vařeková
 • Omluveni: Dítětová Lenka, Kvapilová Gábina, Kříž Michal, Blümelová Šárka, Cenkl Petr

Projednávané body:

 1. Příspěvky 2020/2021

 • Projednávalo se, zda v letošním školním roce vzhledem k situaci s COVID 19 má sdružení vybírat příspěvky.
 • Proběhlo hlasování a všech 9 přítomných členů výboru Spolku rodičů při ZŠ Náklo bylo pro, tedy vybírat příspěvky i v letošním roce.
 • Dále se odsouhlasilo, že v případě finančních problémům některých členů spolku (vzhledem k situaci s COVID 19) se tato situace bude řešit individuálně.
 1. Investice:

 • Spolek rodičů při ZŠ v Nákle zaplatil nákup interaktivní tabule v hodnotě 149 303,-Kč.
 1. PLES 2021:

 • Zatím je vše dle plánu a doufáme, že se bude ples moct uskutečnit


Schůze výboru

 • Datum: 8. 10. 2020
 • Místo: ZŠ Náklo, 18.00
 • Přítomni: Milan Herold, Petra Crháková, Jana Přidalová, Škurková Hanka, Polívková Lenka, David Šincl, Martina Závodniková, Hanka Vařeková
 • Za ZŠ Náklo: Peřina Jiří
 • Za MŠ Náklo: Hana Vařeková
 • Omluveni: Dítětová Lenka, Kvapilová Gábina, Kříž Michal, Blümelová Šárka, Cenkl Petr

Projednávané body:

 1. Příspěvky 2020/2021

 • Projednávalo se, zda v letošním školním roce vzhledem k situaci s COVID 19 má sdružení vybírat příspěvky.
 • Proběhlo hlasování a všech 9 přítomných členů výboru Spolku rodičů při ZŠ Náklo bylo pro, tedy vybírat příspěvky i v letošním roce.
 • Dále se odsouhlasilo, že v případě finančních problémům některých členů spolku (vzhledem k situaci s COVID 19) se tato situace bude řešit individuálně.
 1. Investice:

 • Spolek rodičů při ZŠ v Nákle zaplatil nákup interaktivní tabule v hodnotě 149 303,-Kč.
 1. PLES 2021 :

 • Zatím je vše dle plánu a doufáme, že se bude ples moct uskutečnit


Schůze výboru

 • Datum: 8. 10. 2020
 • Místo: ZŠ Náklo, 18.00
 • Přítomni: Milan Herold, Petra Crháková, Jana Přidalová, Škurková Hanka, Polívková Lenka, David Šincl, Martina Závodniková, Hanka Vařeková
 • Za ZŠ Náklo: Peřina Jiří
 • Za MŠ Náklo: Hana Vařeková
 • Omluveni: Dítětová Lenka, Kvapilová Gábina, Kříž Michal, Blümelová Šárka, Cenkl Petr

Projednávané body:

 1. Příspěvky 2020/2021

 • Projednávalo se, zda v letošním školním roce vzhledem k situaci s COVID 19 má sdružení vybírat příspěvky.
 • Proběhlo hlasování a všech 9 přítomných členů výboru Spolku rodičů při ZŠ Náklo bylo pro, tedy vybírat příspěvky i v letošním roce.
 • Dále se odsouhlasilo, že v případě finančních problémům některých členů spolku (vzhledem k situaci s COVID 19) se tato situace bude řešit individuálně.
 1. Investice:

 • Spolek rodičů při ZŠ v Nákle zaplatil nákup interaktivní tabule v hodnotě 149 303,-Kč.
 1. PLES 2021 :

 • Zatím je vše dle plánu a doufáme, že se bude ples moct uskutečnit


Schůze výboru

 • Datum: 9.3. 2020
 • Místo: ZŠ Náklo, 18.00
 • Přítomni: Milan Herold, Petra Crháková, Renáta Ponížilová, Jana Přidalová,   Škurková Hanka, Polívková Lenka, Dostál Ondřej, Blümelová Šárka, Prázdná Eva, Vlk Zbyněk
 • Za ZŠ Náklo: Roglová Marie, Peřina Jiří
 • Za MŠ Náklo: Renata Štěpánová
 • Omluveni:  Dítětová Lenka, Kvapilová Gábina, Kříž Michal, Závodníková Martina, Cenkl Petr, Daniška Peter, Šincl David

Projednávané body:

 1. Ples 2020:

 • Organizace, vše naprosto bez problémů
 • Kapela, velice pozitivní ohlasy
 • Zisk z plesu 50 800,-Kč
 1. Ples 2021:

 • Schválen termín  26.2. 2021
 • Odsouhlasena kapela : Kanci paní Nadlesní
 1. Finanční situace:

 • Na účtu máme k 9.3. 2020 : 280 000,- Kč

 1. Příspěvek pro účetní:

 • Schválen příspěvek ve výši 1 000,-Kč pro paní účetní

 1. Investice:

 • Odsouhlasen nákup nové interaktivní tabule
 • Cena bude upřesněna, odhad cca 160 000,-Kč, zajistí Peřina Jiří
 1. Školní olympiáda:

 • Dne 23.5. 2020

 1. Hry bez hranic + Recesfest 2020:

 • sdružení rozhodlo o účasti a pomoci na této akci
 • Přesné zadání pomoci bude upřesněno
 1. Diskuze:

Příští schůzka : 27.4. 2020, ZŠ Náklo, 18.00


Schůze výboru

 • Datum: 10.2. 2020
 • Místo: ZŠ Náklo, 18.00
 • Přítomni: Milan Herold, Petra Crháková,  Daniška Peter, Renáta Ponížilová, Jana Přidalová, Škurková Hanka, Polívková Lenka, Dostál Ondřej
 • Za ZŠ Náklo: Roglová Marie
 • Za MŠ Náklo: Renata Štěpánová, Hana Vařeková, Kateřina Tököly
 • Omluveni: Dítětová Lenka, Kvapilová Gábina, Peřina Jiří, Prázdná Eva, Kříž Michal, Závodníková Martina, Blümelová Šárka, Cenkl Petr

Projednávané body:

 1. Ples 2020: body, které je ještě dořešit

 • OSA : nechat si zaslat play list, zajistí J. Peřina
 • Poté nahlásíme ples na OSA, zajistí M. Herold
 • Vypracovat vinný lístek , J. Peřina
 • Zajištění ledničky , …….Herold + Hřivna
 • Zajištění otevření sálu na přípravu plesu, Herold + Hřivna
 • Zajištění ubrusů na balkon, Herold + Hřivna
 • Zajištění ohřívače na řízky, M. Kříž
 • Objednání chlebíčků, 250 ks, zajistí M. Kříž
 • Odsouhlaseno, že hudba v rámci plesu dostane : chlebíčky, řízek, nealko + pivo. Víno a tvrdý alkohol si hradí kapela .
 • Odsouhlaseno, že obsluha na plese dostane : chlebíčky + řízek
 • Příprava plesu : čtvrtek, 20.2. 2020, 18.00  hod
 • Úklid po plese : sobota, 22.2. 2020, od 10.00 hod
 1. Ples 2021 :

 • Předběžně byl schválen termín 19. 2. 2021

 1. Lyžařský kurz 2020 :

 • Odsouhlasen příspěvek 200,-Kč / žák

 1. Hry bez hranic + Recesfest 2020

 • sdružení rozhodlo o účasti a pomoci na této akci
 • přesné zadání pomoci bude upřesněno
 1. Diskuze:

Příští schůzka : 9.3. 2020, ZŠ Náklo, 18.00


Schůze výboru

 • Datum: 6.1. 2020
 • Místo: ZŠ Náklo, 18.00
 • Přítomni: Milan Herold,  Daniška Peter, Renáta Ponížilová, Jana Přidalová,  Škurková Hanka, Prázdná Eva, Michal Kříž, Polívková Lenka, Dostál Ondřej, Závodniková Martina, David Šincl
 • Za ZŠ Náklo: Peřina Jiří, Roglová Marie
 • Omluveni: Crháková Petra, Cenkl Petr, Dítětová Lenka, Kvapilová Gabriela, Kříž Michal, Blümelová Šárka

Projednávané body:

 1. Finanční situace , k 6. 1. 2020

 • Celkem Kč : 239 000,-Kč

 1. Investice:

 • Nákup interaktivní tabule v hodnotě 160 000,-Kč včetně DPH bude projednán po školním plese
 1. Dar od obce:

 • Obec podpořila náš spolek darem ve výši 10 000,-Kč
 • Tato částka bude použita pro potřeby Spolku rodičů při ZŠ Náklo
 1. Ples 2020:

 • Příprava plesu který se koná dne 31.2. 2020 v prostorách Záložny v Příkazech
 • Podrobné body k zajištění tohoto plesu viz.tabulka, která je součástí přílohy.
 • Výbor odsouhlasil navýšení vstupného na 100,-Kč
 • Začátek plesu bude v 19.30 a ve 20.00 hod bude zahájen polonézou
 • Doprava mezi Náklem a Příkazy bude opět zajištěna spolky SDH Mezice a SDH Náklo
 • Na letošním plesu bude hrát kapela : Kanci paní nadlesní, www.kanci.net
 • Výbor odsouhlasil občerstvení pro kapelu v průběhu plesu ( pivo, chlebíčky, řízek ), alkohol + víno na vlastní náklady
 • Roznos pozvánek bude probíhat 15.-16.2 2020 ( školka 8-9.2020 )
 1. Diskuze 

Příští schůzka : 10.2. 2020, 18.00.


Schůze výboru

 • Datum: 14. 10. 2019
 • Místo: ZŠ Náklo, 18.00
 • Přítomni: Milan Herold, Petra Crháková,  Daniška Peter, Renáta Ponížilová,  Lenka Pěčková, Jana Přidalová, Škurková Hanka, David Šincl, Polívková Lenka, Prázdná Eva, Dítětová Lenka, Závodniková Martina, Kříž Michal, Dostál Ondřej
 • Za ZŠ Náklo: Peřina Jiří, Roglová Marie
 • Nepřítomni (omluveni): Kvapilová Gabriela,

Projednávané body:

 1. Nový členové:

 • Přivítání nových členů:

Roglová Marie (za ZŠ Náklo)

Dítětová Lenka

 1. Finanční situace:

 • Zůstatek na účtu: 190 000,- Kč
 • Investice: Jirka Peřina + všichni
 • p. Jiří Peřina udělá cenovou kalkulaci na zakoupení nové interaktivní tabule v hodnotě 130 000,- Kč
 1. Příspěvek pro školní rok 2018/2019

 • Výbor schválil stejný příspěvek pro školní rok 2018/ 2019 250,-Kč za každé dítě viz. stanovy spolku.
 • Hlasovalo: 15
 • Pro: 15
 • Proti: 0
 1. Příspěvek na účast v lanovém centru, 100 Kč/dítě, celkem 16 dětí

 • Výbor schválil příspěvek na účast v lanovém centru.
 • Hlasovalo: 15
 • Pro: 15
 • Proti: 0
 1. Rozsvěcení vánočního stromku v Nákle (29. 11. 2019):

 • I v letošním roce se zúčastní náš spolek rozsvěcení vánočního stromu v Nákle. Budeme zajišťovat prodej vánočního punče. Veškerý zisk z prodeje bude předán do školy ZŠ Náklo.
 • příprava (nákup zboží) 40 l červené víno, 15 l pomerančového džusu s dužinou + ovoce (Petra Crháková, Milan Herold)
 • vaření punče, 28. 11. v centru Housátko
 • chystání stanoviště, obec + Milan Herold, Gábina Kvapilová, 15.00
 • prodej punče, od 16.00, Milan Herold, Gábina Kvapilová, Peter Daniška, Zbyněk Vlk, Hanka Škurková, Martina Závodníková, Dítětová Lenka
 • - úklid …všichni…..v sobotu od 9.00…všichni
 • Zajistit várnice (4ks)
 • Poslat info: příprava, prodej. Rozdělení služeb.
 1. Školní trhy 2019 (6. 12. 2019 )

 • Pomoc při úklidu, od 9.00, přípravu a prodej punče si zajistí ZŠ

 1. Ples 2020 (21. 2. 2020)

 • Fotokoutek, zajištěn
 • Tombola (Renata Ponížilová)
 • Pronájem sálu (zajištění pronájmu salonku)
 • Zajištění odvozu (hasiči Náklo, Mezice)
 • Komunikace s kapelou p. Peřina Jiří

Příští schůzka: 6. 1. 2020, 18.00 ZŠ Náklo


Schůze výboru

 • Datum: 5. 3. 2019
 • Místo: ZŠ Náklo, 19.00
 • Přítomni: Milan Herold, Petra Crháková,  Daniška Peter, Renáta Ponížilová, Vlaďka Spurná,  Lenka Pěčková, Jana Přidalová,  Gabriela Kvapilová,  Škurková Hanka, Vlk Zbyněk, Prázdná Eva, Michal Kříž, Cenkl Petr, Kamínek David, Polívková Lenka, Andrea Mrýnková, Dostál Ondřej
 • Za ZŠ Náklo: Peřina Jiří, Dohnalová Jitka
 • Omluveni:  Poučová Hanka, Závodníková Martina, David Šincl

Projednávané body:

 1. Finanční situace, k 5. 3. 2019

 • Zisk z plesu: 62 000,-Kč
 • Celkem Kč: 190 000,-Kč
 1. Vyhodnocení plesu 2019 :

 • Místo konání: sál Záložna, Příkazy:
 • Super místo pro ples. Dostatek místa, pěkné prostory.
 • Začátek plesu 19,30 hod. (zahájení polonézou) :
 • Zahájení polonézou, je výborný nápad, protože je vystoupení žáků velice hezké a navíc již v 20.00 byl sál plně zaplněn, což dříve nebylo
 • Hudba skupina JAMR’S :
 • Hudba velice kvalitní, ale lidé spíše vyžadují ,,plesovou“ kapelu
 • Výše vstupného 80,-Kč: v příštím roce bude vstupné 100,-Kč
 • Tombola – odhlasován nový systém, přímo v sále se  losovalo pouze  10 hlavních cen (počet losů 2500 ks). Super model. Žádné prostoje. Určitě bude využito i v příštím roce.
 • Sponzoři: poděkování všem sponzorům za dary.
 • Nákup zboží přes p. Polívku: žádný problém, využijeme i v příštím roce.
 • Občerstvení: kuřecí, vepřový řízek + bramborový salát, chlebíčky (šunkový, sýrový), 200 ks řízků + 200 ks chlebíčků
 • Prodalo se téměř vše. Super. Tohle je cesta do budoucna. Kvalitní jídlo + pití.
 •  Kyvadlová doprava Příkazy/ Náklo/ Lhota / Mezice. Velice kladně hodnoceno. Poděkování SD Mezice + SD Náklo.
 • FOTOKOUTEK : velice úspěšné. Příští rok opět.
 • Odsouhlasilo se proplacení nákladů na ples (vystoupení dětí) ve výši 661,-Kč.
 1. PLES 2020:

TERMÍN: 21. 2. 2020

KAPELA: Kanci paní nadlesní

Místo: Příkazy

Kapelu a místo odsouhlasila nadpoloviční většina členů výboru.

Nabídka kapel:

Kanci paní nadlesní    http://www.kanci.net/               

Cena: 26.000,-   
Termín: 21.2. i 28.2. 2020

Funnyband         http://www.funnyband.cz/                              

Cena:14.000,-   

Termín: 28.2. 2020

Roxy        https://roxy-hudba.webnode.cz/o-nas/ 

Cena: 12.000,-

Termín: 6.3. 2020

Galaxy        http://www.galaxy.wbs.cz/                                
Cena: 19.800,-   

Termín: 1.2. 2020 (další termíny budou vědět cca do 14 dnů)

Fleksible           http://www.fleksible.cz/                                    
Cena: 16.000,-  (+ zvukař od 2.000,- do 6.000,- Kč)  Termín: 21.2. i 28.2. 2020

Kreyn                          http://www.kreyn.cz/                    
     Cena: 20 000,- Termín : 21.2.

 1. Program do konce školního roku:

 • Školní olympiáda, 23.5. 2019
 • 19.00, ZŠ Náklo
 1. Diskuze 

Příští schůzka: 19. 4. 2019, 18.00.


Schůze výboru

 • Datum: 8. 1. 2019
 • Místo: ZŠ Náklo, 18.00
 • Přítomni: Milan Herold, Petra Crháková,  Daniška Peter, Renáta Ponížilová, Vlaďka Spurná,  Lenka Pěčková, Jana Přidalová,  Gabriela Kvapilová,  Škurková Hanka, Vlk Zbyněk, Prázdná Eva, Michal Kříž, Cenkl Petr, Kamínek David
 • Za ZŠ Náklo: Peřina Jiří, Dohnalová Jitka
 • Omluveni: Andrea Mrtýnková, Ondřej Dostál, Polívková Lenka, Poučová Hanka
 • Nepřítomni: David Šincl, Závodníková Martina

Projednávané body:

 1. Shrnutí činnosti v roce 2018

 2. Příprava plesu 2019

 • Ples se bude konat dne 22. 2., sál Záložna, Příkazy
 • Začátek byl stanoven na 19.30 hod. (zahájení polonézou)
 • Plesem bude provázet skupina JAMR‘S
 • Vstupné bylo stanoveno na 80,-Kč
 • Před plesem bude umístěno 10 ks plakátů v obcích Příkazy a Náklo
 • Tombola – odhlasován nový systém, přímo v sále se bude losovat pouze cca 10 hlavních cen (počet bude upraven)
 • Návštěva sponzorů letos musí proběhnout s předstihem, dary do tomboly potřebujeme mít do 13. 2. 2019 v ZŠ Náklo
 • Nákup zboží bude letos zajištěn přes firmu Polívka Vladimír
 • Občerstvení: kuřecí, vepřový řízek + bramborový salát, chlebíčky (šunkový, sýrový)
 • V úterý 19. 2. 2019 v 18.00 proběhne kontrola připraveného sálu.
 • V průběhu plesu je zajištěna kyvadlová doprava Příkazy/Náklo/Lhota/Mezice

Příští schůzka: 19. 2. 2019, 18.00., kontrola sálu Příkazy


Schůze výboru

 • Datum: 13. 11. 2018
 • Místo: Příkazy, klubovna Záložna, 18.00
 • Přítomni: Milan Herold, Petra Crháková,  Daniška Peter, Renáta Ponížilová, Vlaďka Spurná, Lenka Pěčková, Jana Přidalová, Andrea Mrtýnková, Hanka Poučová, Gabriela Kvapilová,  Škurková Hanka, Závodníková Martina, Vlk Zbyněk, Blümelová Šárka,
 • Za ZŠ Náklo: Peřina Jiří, Dohnalová Jitka
 • Nepřítomni (omluveni): David Šincl, Polívková Lenka, Prázdná Eva, Dostál Ondřej

Projednávané body:

 1. Nový členové:

 • Přivítání nových členů, zástupci 1.třídy
 • Romana Kvapilová, Míša Chovancová
 1. Finanční situace:

 • Zůstatek na účtu: 120 000,-Kč
 • Investice: Jiří Peřina + všichni
 1. Příspěvek pro školní rok 2018/2019

 • Výbor schválil stejný příspěvek pro školní rok 2018/ 2019 250,-Kč za každé dítě viz. stanovy spolku.
 • Hlosovalo: 17
 • Pro: 17
 • Proti: 0
 1. Rozsvěcení vánočního stromku v Nákle (30. 11. 2018):

 • příprava (nákup zboží) 40 l červené víno, 15 l pomerančového džusu s dužinou + ovoce (Petra Crháková, Milan Herold)
 • vaření punče, školní kuchyňka (Hanka Poučová, Jana Přidalová)
 • chystání stanoviště, obec + Milan Herold, Gábina Kvapilová, 15.00
 • prodej punče, od 16.00, Milan Herold, Gábina Kvapilová, Lenka Pěčková, Peter Daniška, Zbyněk Vlk, Hanka Škurková, Hanka Poučová, Martina Závodníková, Jana Přidalová
 • - úklid …všichni…..v sobotu od 9.00…všichni
 1. Školní trhy 2018 (7. 12. 2018 )

 • Pomoc při úklidu, od 9.00, přípravu a prodej punče si zajistí ZŠ

 1. Ples 2019

 • Prohlídka prostor sálu v Příkazých

 1. Obecní ( ne ) zabíjačka 2018 (21. 12. 2018)

Příští schůzka : 8.1. 2018, 18.00., ZŠ Náklo


Schůze výboru

 • Datum: 12.3. 2018
 • Místo: ZŠ Náklo, 18.00
 • Přítomni: Milan Herold, Petra Crháková,  Daniška Peter, Renáta Ponížilová, Vlaďka Spurná,  Lenka Pěčková, Jana Přidalová, Andrea Mrtýnková, Hanka Poučová, Prázdná Eva, Gabriela Kvapilová,  Škurková Hanka, Blümelová Šárka, Polívková Lenka, Vlk Zbyněk
 • Za ZŠ Náklo: Peřina Jiří, Dohnalová Jitka
 • Nepřítomni: Lottmanová Renata, Závodníková Martina, Šincl David, Dostál Ondřej

Projednávané body:

 1. PLES 2018 ( vyhodocení ):

 • Finanční výsledek : 33 145,-Kč
 • Organizace, příprava, průběh plesu, úklid
 • Diskuse
 1. PLES 2019 :

 • Vzhledem k velkému počtu žáků v příštím roce (31 žáků) je hlavním bodem odhlasování místa konání plesu v roce 2019. Důvodem této změny je nedostatečná kapacita sálu v Sokolovně v Nákle pro konání plesu v roce 2019, protože se očekává návštěva cca 300 lidí.

 • TERMÍN PLESU :  22.2. 2019

 • Navrhovaná místa konání plesu 2019 :

 • Sokolovna Náklo                                   hlasovalo pro :       1          proti :         16        

 • Kulturní dům Příkazy                           hlasovalo  pro :       16       proti :          1

 •  Obecní sál Mezice                               hlasovalo pro :        4         proti :          13

Z celkového počtu 17přítomných členů výboru.

HLASOVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU SPOLKU ROZHODLO, ŽE SE PLES V ROCE 2019 USKUTEČNÍ V PŘÍKAZECH !

 • Zajistit dopravu v nočních hodinách Příkazy / Náklo ! - návrh

 1. Kapela na ples v roce 2019 :

 • Navrhovaná kapela :   Jamr‘s
 • Cena kapely              :   18 000,-Kč
 • Hlasování členů výboru :     pro :    17                   proti :  0

Z celkového počtu17přítomných členů výboru.

HLASOVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU SPOLKU ROZHODLO, ŽE NA PLESE V ROCE 2019 BUDE HRÁT KAPELA Jamr’s .

 1. Odsouhlasení příspěvku :

 • Odsouhlasení příspěvku za finanční poradenství v roce 2018 ve výši 1 000,-Kč
 • Hlasování členů výboru :     pro :      17                 proti : 0

Z celkového počtu 17přítomných členů výboru.

 1. Odsouhlasení příspěvku :

Z celkového počtu 17přítomných členů výboru.

 1. ŠKOLA V PŘÍRODĚ :

 • Škola v přírodě – 11.6. – 17.6.
 • 3-5. ročník – Velké Karlovice ( cca 79 dětí )
 • 1-2. ročník – Petříkov (cca 45 dětí ) cesta vlakem tam i zpět
 • 6-9. ročník – Dálava ( cca 93 dětí )
 • V LETOŠNÍM ROCE SPOLEK RODIČŮ NEBUDE PŘISPÍVAT NA DOPRAVU NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ
 • Hlasování členů výboru :     pro :       16              proti : 1

Z celkového počtu 17přítomných členů výboru.

 1. Co nás čeká ? :

 • Školní olympiáda – 26.5. 2018

 1. Diskuse

 2. Příští schůze výboru :   26. 4. čtvrtek, 18.00, v Mezicích


Schůze výboru

 • Datum: 22.1. 2018
 • Místo : ZŠ Náklo, 18.00
 • Přítomni : Milan Herold, Petra Crháková,  Daniška Peter, Renáta Ponížilová, Vlaďka Spurná,  Lenka Pěčková, Olga Dostálová, Šincl David, Jana Přidalová, Andrea Mrtýnková, Hanka Poučová, Šincl David, Prázdná Eva, Gabriela Kvapilová
 • Za ZŠ Náklo : Peřina Jiří, Dohnalová Jitka
 • Omluveni : Škurková Hanka, Blümelová Šárka, Lottmanová Renata, Závodniková Martina, Polívková Lenka, Dostál Ondřej
 • Nepřítomni : Vlk Zbyněk

Projednávané body :

 1. Nový členové spolku rodičů při ZŠ v Nákle:

 • Petr Cenkl ( 4.třída )
 • Více lidí se nepřihlásilo
 1. Příspěvky :

 • Aktuální stav
 • Vybráno, zaplaceno od 100% dětí
 • Vybraná částka:
 1. Nákup nových dresů pro ZŠ :

 • J. Peřina, aktuální situace
 • Celkem cca 27 000,-Kč, již objednáno
 1. Ples 2018 : ( 23. 2. 2018 )

 • Pozvánky , vytisknuté v počtu 500ks
 • Oslovení sponzorů, jmenné rozdělení , 17. 2., 18.2. roznáška pozvánek
 • Informace do zpravodaje, vyřízeno
 • Novinky :
 • Cena vstupného, odsouhlaseno navýšení vstupného na 70,-Kč z původních 60,-Kč
 • Míchané nápoje, zrušeno z důvodu nedostatku místa
 • Výběr vína, vinný lístek – výběr bude proveden do konce měsíce ledna (Jiří Peřina + kolektiv )
 • Zajistit ceny chlebíčků v počtu 100ks / Herold, Mrtýnková Andrea, termín do konce týdne !!!!!
 • Příprava plesu, ve čtvrtek 22.2. v 18.00
 • Zajistit rohožky do Sokolovny !!!!! , ze sběrného dvora !!!!! Luboš Dostál
 1. Diskuze

V Nákle dne 22.1. 2018

Zapsal : Milan Herold


Schůze výboru

 • Datum : 15.11. 2017
 • Místo : ZŠ Náklo, 18.00
 • Přítomni : Milan Herold, Petra Crháková,  Daniška Peter, Renáta Ponížilová, Vlaďka Spurná, Hanka Škurková, Lottmanová Renata, Martina Závodníková, Karel Závodný
 • Za ZŠ Náklo : Peřina Jiří
 • Omluveni : Lenka Pěčková, Olga Dostálová, Šincl David, Lenka Polívková, Ondra Dostál, Jana Přidalová, Andrea Mrtýnková,  Šárka Blümelová, Hanka Poučová, Dohnalová Jitka, Vlk Zbyněk

Projednávané body :

 1. Nový členové spolku rodičů při ZŠ v Nákle:

 • Petr Cenkl (4.třída)
 • Seznam bude upraven do konce měsíce listopadu
 1. Příspěvky:

 • Uzávěrka bude provedena do konce měsíce listopad

 1. Rozsvícení vánočního stromku (1.12. 2017) :

 • Nákup proběhne v příštím týdnu, zajistí Petra Crháková, Milan Herold dle seznamu produktů.
 • Ve stánku bude prodej punče (dětský punč nahradí ohřátý mošt)
 • Příprava punče proběhne ve školní kuchyňce v ZŠ v Nákle, zajistí Karel Závodný + 1, začátek 12.00
 • Várnice – 1x školní, 3x moštárna Mezice, 1x Sobáčov, zajistí Milan Herold
 • Dětský čaj – příprava ve školní jídelně, zajistí Jiří Peřina
 • Příprava stánku – zajistí obec
 • Prodej punče – sraz 16.00, prodej zajistí Petra Crháková, Hanka Škurková, Petra Sloupská, Kája Vybíralová
 1. Vánoční trhy v ZŠ Náklo (8. 12. 2017)

 • Pomoc při prodeji punče ve stánku
 • Výrobu punče zajistí ZŠ Náklo
 • Prodej punče zajistí Renata Lottmanová, Martina Závodníková
 • Příprava akce začne v 15.30 v ZŠ Náklo, začátek akce 16.00
 1. Mikuláš:

 • Pro děti bude zakoupeno sladké překvapení, 5. 12. 2017 (perníčky), Jirka Peřina upřesní nákup sladkostí pro I a II. stupeň
 • Náklady budou upřesněny po akci
 1. Ples 2017 (23. 2. 2018):

 • Diskuse o přípravě plesu


Schůze výboru

 • Datum : 15.5. 2017, 18.00
 • Místo konání : ZŠ Náklo
 • Přítomni : Milan Herold, Petra Crháková, Daniška Peter, Renáta Ponížilová, Jana Přidalová, Vlaďka Spurná, Hanka Škurková, Hanka Poučová, Eva Prázdná, Olga Dostálová, Lenka Pěčková, Kvapilová Gábina, Šincl David, Závodniková Martina, Vlk Zbyněk, Dostál Ondra,
 • Za ZŠ Náklo: Peřina Jiří, Dohnalová Jitka
 • Omluveni: Mrtýnková Andrea, Lottmanová Renata, Polívková Lenka, Blümelová Šárka
 • Host: ředitelka MŠ Náklo Eva Biháriová

Projednávané body :

 1. MŠ Náklo

 • sjednocení Sdružení rodičů při ZŠ Náklo s MŠ Náklo

Hlasovalo : 18 členů

PRO: 18 hlasů

PROTI: 0

Zdržel se hlasování: 0

 1. Školní ples 2018 

 • V roce 2018 bude hrát na plese skupina Kartágo

 1. Školní olympiáda 2017

 • Příprava 10. ročníku školní olympiády (27.5. 2017)
 • Zahájení přípravy ve čtvrtek 25.5. 2017 , stavění pódia
 • Pokračování v přípravě v pátek 26.7. 2017, chystání prodejního místa, příprava areálu
 • Zajištění prodejního místa ,,okénko,, (koordinátorka Petra Crháková)
 • Nově bude probíhat prodej míchaných nápojů (Hanka Poučová)
 • Výběr a nákup zboží (Olga Dostálová)
 • Úklid – neděle od 10.00
 1. Aktivity do konce školního roku :

 • Škola v přírodě, odhlasován příspěvek na dopravu

Hlasovalo: 18 členů

PRO: 18 hlasů

PROTI: 0 hlasů

 • Výše příspěvku se upřesní po konečném vyučtování od dopravce.

 1. Akvizice do konce školního roku :

 • Možnost zakoupení interaktivní tabule pro třídu p. uč. Dohnalové, cena cca 130 tis.
 • Vyhodnocení finančního stavu proběhne po školní olympiádě
 1. Příští schůze :  středa 21.6. 2017, 19.00 v Mezicích


Schůze výboru

 • Datum : 13.3. 2017
 • Místo : Restaurace u Gajů, 18.00
 • Přítomni : Milan Herold, Petra Crháková, Daniška Peter, Renáta Ponížilová, Jana Přidalová, Vlaďka Spurná, Hanka Škurková, Hanka Poučová, Eva Prázdná, Olga Dostálová, Lenka Pěčková, Kvapilová Gábina
 • Za ZŠ Náklo: Peřina Jiří, Dohnalová Jitka
 • Omluveni: Mrtýnková Andrea, Lottmanová Renata, Polívková Lenka, Blümelová Šárka, Šincl David, Dostál Ondra
 • Neomluveni: Vlk Zbyněk, Závodniková Martina

Projednávané body:

 1. PLES 2017

 • Finanční výsledek: 35 588,-Kč
 • Vyhodnocení plesu – Klady: organizace, výzdoba sálu, kvalitní obsluha

Zápory: volba jídla, doplnění míst k sezení (školka), nedostatek sklenic, volba sklenic

 1. PLES 2018

 • Termín plesu: 23. 2 2017
 • Skupina:   všichni……zjistit informace dle referencí !!! TERMÍN: DO 31:3: 2017
 1.  Příspěvek na dopravné pro děti 7. ročníku na lyžařský kurz ve Stříbrnicích 27.2. – 5.3. 2017

 • Příspěvek ve výši 200,- Kč / dítě
 • Hlasování, celkem členů:      pro: 14

proti: 0

schváleno jednohlasně

Počet dětí: 23

Schválená částka:4 600,-Kč

Částku ve výši 4 600,-Kč zaplatí ve prospěch školy dne 14. 3. pokladní Petra Crháková.

 1. Finanční situace

 • Ke dni 13. 3. 2017 je na účtu Spolku rodičů při ZŠ v Nákle: 95 960,-Kč
 • Zaplacen poplatek OSA (školní ples) ve výši 772,-Kč
 1. Plánované investice do konce školního roku 2017 :

 • Škola v přírodě I. stupeň Bílá: částka bude upřesněna v měsíci květnu
 • Škola v přírodě II. stupeň Protivanov: částka bude upřesněna v měsíci květnu
 • Další aktivita (akvizice) : informace dodá p. Peřina Jiří na schůzku 15. 5.  2017
 1. Plánované akce do konce školního roku:

 • 10. ročník školní olympiády  27. 5. 2017– zajištění prodejního místa, okénko,
 • K zajištění prodeje bude potřeba 10 osob (3 směny), personál zajistí Petra Crháková
 • Upřesníme na pravidelné schůzce v květnu 15. 5. 2017 , 19.00 hod., ZŠ Náklo !!!!!
 • Nákup u f. Vrtal zajistí: Olga Dostálová, Milan Herold
 1. Bazárek

 • Olga Dostálová předala členům výboru informace o chystané akci ,,Bazárek,,, který se pořádá pod hlavičkou Sdružení rodičů při ZŠ v Nákle
 1. PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ : 15.5. 2017, 19.00, ZŠ NÁKLO

Všem moc děkuji za účast a aktivní přístup.

Ahoj Milan


Zápis z jednání výboru

 • Datum: 9.1. 2017
 • Místo: ZŠ Náklo, 18.00
 • Přítomni: Milan Herold, Petra Crháková, Streitová Radka, Daniška Peter, Renáta Ponížilová, Jana Přidalová, Vlaďka Spurná, Hanka Škurková, Hanka Poučová, Lenka Polívková, Ondra Dostál, Eva Prázdná, Andrea Mrtýnková, Šárka Blümelová, Zbyněk Vlk
 • Za ZŠ Náklo: Peřina Jiří, Dohnalová Jitka
 • Omluveni: Lenka Pěčková, Renata Lottmanová, Olga Dostálová, David Šincl

Projednávané body:

 1. Příspěvky:

 • Bylo vybráno celkem 45 500,-Kč (182 dětí)
 • Zaplatilo 100% dětí I. a II. stupně, 4 děti jsou od příspěvku osvobozeny (3 sourozenci)
 1. Mikuláš:

 • Pro děti bylo zakoupeno sladké překvapení (perníčky)
 • Náklady celkem 2 850,-Kč
 1. Ples 2017 :

 • Příprava plesu, který se koná dne 17. 2.  2017
 • Rozdělení úkolů k zajištění plesu (delegování zodpovědnosti jednotlivých osob)
 • Definice úkonů k zajištění plesu
 • Podrobné rozdělení viz. tabulka
 1. Ples, nákup ubrusů:

 • Schválení investice na nákup ubrusů pro školní ples, celkem 25 ks, cca 4 000,-Kč
 • Schváleno jednohlasně, 17 členů pro nákup (100%)

Ples – informace rodičů

 • Dohodli jsme se na hromadném e-mailu všem rodičům.
 • Součásti e-mailu bude pozvánky na ples + žádost o sponzorský dar do tomboly + žádost o pomoc při přípravě plesu nebo úklidu po jeho skončení.
 1. PLES 2018 :

 • Byl dohodnut termín plesu v roce 2018 – 16. 2. 2018
 • Na základě tohoto termínu bude zajištěn pronájem sokolovny na rok 2018
 1. Dopravce pro ZŠ pro rok 2017 :

 • Projekt zajištění jednotného dopravce pro všechny školní akce (lyžařský kurz, škola v přírodě).
 • Bude provedeno výběrové řízení na dopravce pro všechny školní akce s ohledem na cenu a požadovanou kapacitu autobusů.

Zapsal: Milan Herold


Zápis z jednání výboru

 • Datum konání:  16.11. 2016
 • Místo konání: ZŠ Náklo
 • Přítomni: Herold Milan, Škurková Hana, Crháková Petra, Mrtýnková Andrea, Dostál Ondřej, Dostálová Olga, Pěčková Lenka, Kvapilová Gabriela, Daniška Peter, Lottmanová Renata, Poučová Hana, Utíkal Tomáš, Dohnalová Jitka

Projednávané body:

 1. Rožínání vánočního stromku

 • 25. 11. 2016 v Nákle
 • Nákup zboží: 100l punče, 50 L vína, 14l rumu, ovoce, čaj , rozinky – zajistí Herold
 • Příprava stánku –  obec připraví stánek
 • začátek 13.00, vaření punče ve školní jídelně (Crháková Petra, Vybiralová Karla)
 • Prodej: Crháková Petra, Škurková Hana, Závodná Hana, Sloupská Petra, ………….začátek prodeje 16.45
 • Škola zajistí varný hrnec na pátek do školní jídelny (Tomáš Utíkal)
 • Čaj pro děti – připraví školní jídelna, zajistí Tomáš Utíkal
 • Zjistit velikost prodejních kelímků, zjistí Herold, volat Markovi
 • Zajištění varného hrnce z obce, zajistí Herold, volat Markovi
 • Sobotní úklid, začátek 10.00, dle možností prosím o pomoc
 • Zisk z prodeje půjde pro školu
 • Nákup zboží: finance zajistí Petra Crháková
 1. Příspěvky

 • Většinou vybráno
 • Bez problémů
 • Vyhodnocení v prosinci, předání Petře Crháková, za školu zajistí p. Dohnalová
 1. Nový členové

 • p. Kamínková, p. Pospíšilová, p. Přidalová, p. Manová
 • Kontakty zajistí p. Dohnalová Jitka

Obecní zabíjačka:

 • Akce pořádané obcí se zúčastní: Herold, Poučová, Dostál, Daniška, Škurková, Dohnalová, Mrtýnková
 • Možnost se dohlásit na tuto akci, prosím o informaci o případné účasti, případné otázky rád zodpovím !!!!!!
 • 17.12. v Mezicích na sále, upřesníme čas konání
 1. Bazárek

 • příspěvek ze zisku ve výši 1000,- půjde pro Mateřskou školu v Nákle, předání zajistí Olga Dostálová
 • Celkový prodej za cca 19 tisíc Kč
 • Čistý zisk cca 1 800,-Kč
 1. Školní ples:

 • Dne 17. 2. 2017
 • Petra Crháková zajistí potřebné věci ( obsluha, nákup zboží..atd ) na schůzi 9. ledna
 1. Vánoční trhy

 • Termín konání 9. 12. 2016
 • Potřeba zajištění přípravy punče, začátek cca 13.00, Tomáš Utíkal upřesní
 • Přípravy se zúčastní: Dostálová Olga, Poučová Hana, Škurková Hana
 • Prodeje se zúčastní od 16.00 – 20.00 –
 • Kvapilová Gabriela, Pěčková Lenka, Mrtýnková  Andrea – 1. prodejní místo
 •  Lottmanová Renata, Herold Milan,  Poučová Hana – 2. prodejní místo (venku)

Další schůze výboru: 9. ledna 2017

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
déšť 23 °C 13 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 23/12 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 20/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 20/12 °C