ZŠ a MŠ Náklo
ZŠ a MŠ Náklo

Aktuality

 

 

Vážení rodiče,
 připravili jsme pro Vás přednášku s paní Mgr. Pavlínou Miltovou na téma:  Nejčastější infekční onemocnění u dětí v předškolním věku.

Chtěli bychom Vás poprosit, aby alespoň jeden zákonný zástupce dítěte projevil zájem a dostavil se na připravovanou přednášku s odbornicí. Přijďte si popovídat a seznámit se s úskalími různých nemocí Vašich dětí a jejich šířením v kolektivu.

Přednáška se koná 4.11.2021 od 16.00 do 17.00 hodin ve třídě VČELIČEK v MŠ.
 

Těšíme se na Váš zájem.

Kolektiv MŠ

-----------------------------------------------

Vážení rodiče,

přestože poslední rok a půl je „v módě“ Covid-19, neznamená to, že ostatní nemoci vymizely,  každý  podzim je tradičně obdobím nejrůznějších viróz a respiračních chorob, které se zvlášť v dětských kolektivech velmi rychle šíří. Stačí jedno nemocné  nebo nedoléčené dítě a během krátké doby se řetězově nakazí i ostatní.

Proto bych Vás chtěla poprosit o ohleduplnost a respekt  ke zdravým dětem a personálu – nemocné nebo nedoléčené dítě do kolektivu nepatří!  

Jak se asi cítí nedoléčené - nemocné  v prostředí MŠ?

Rozumíme tomu, že musíte chodit do práce, ale Vaše dítě Vás v tuto chvíli na doléčení potřebuje daleko více než kdy jindy.

Proto prosím,  berte ohled nejen na děti své vlastní, ale  také na ostatní děti a jejich rodiče i zaměstnance školy a nemocné nebo nedoléčené děti nám do školky neposílejte!

Všem, kteří tato obecně známá pravidla dodržují, chci PODĚKOVAT!

 

Děti s jakýmikoliv příznaky infekčního onemocnění budeme posílat domů.

 

Ještě přikládám brožury. Všechny jsou velmi přehledně zpracovány. Brožury jsou ve formátu PDF, ke stažení, doporučuji jejich podrobné prostudování.

Předejdeme tak řadě nedorozumění.

Děkujeme kolektiv MŠ

---------------------------------------------

Výlet pro třídu Motýlků a Včelek

Hanácká ambasáda-Čechy pod Kosířem

Kdy 1.10.2021 odjezd od MŠ v 8.00 hodin - prosíme o příchod dětí do 7.45 hodin

příjezd zpět do MŠ cca v 12.00 hodin 

Na Hanácké ambasádě probíhá stálá prodejní výstava držitelů "Hanáckyho stavovského gléto", řemeslné dílničky pro děti i dospělé, hanácké písničky a plkačky a další tématické akce. O chod výstavy se starají manželé Sýkorovi, kteří zde prodávají i své ručně malované výrobky, jako např. dřevěné hračky, dekorace atd.

Co s sebou:

Batůžek, pití, nějakou dobrotu – svačinka zajištěna z MŠ

Oblečení dle počasí- pláštěnku!

Děti si s sebou mohou vzít penízky na zakoupení nějakého výrobku :)

Prosíme o nahlášení zájmu o výlet, souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na výletě dostanete u třídní učitelky.

--------------------------------------------

Ve středu 15.9. proběhne schůzka pro rodiče. Začátek je v 16.30 hod. 

-------------------------------------------

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2021/2022 se uskuteční v pondělí 23.8.2021 budově MŠ Náklo od 16.30hodin.

------------------------------------

Krásné prázdniny přejí zaměstnanci mateřské školy.

Budeme se na vás těšit v novém školním roce :) 

sluníčko

--------------------------------------------------------

Zápis MŠ

-----------------------------------------

INFORMACE K NÁVRATU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 10.5.2021

Návrat do mateřské školy se týká všech dětí.

Strava dětí, je automaticky přihlášena všem dětem! (Pokud vaše dítě do MŠ nenastoupí, je potřeba si stravu odhlásit)

VSTUP DO MŠ:

Stále platí pro všechny povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech MŠ, děti tuto povinnost nemají.

Žádáme zákonné zástupce, aby děti vodily zdravé bez jakýchkoliv příznaků nemoci.

Vstup třetích osob (mimo dětí a zaměstnanců) je možný jen v nezbytně nutných případech – rychlé předání dítěte personálu. Vstup do prostor MŠ je povolen pouze dvěma dospělým osobám najednou (v jedné šatně) a to při dodržování rozestupu 2 metry. Další příchozí musí počkat. Vstup do tříd MŠ zákonným zástupcům zakázán.

ORGANIZACE MŠ

Vzdělávání dětí probíhá od 10.5.2021 v běžném režimu, provoz MŠ od 6.00 do 16.30h. Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí jedné skupiny (předškolního věku), přechází se na distanční vzdělávání.

Úplata za předškolní vzdělávání:

Březen: 0,-Kč

Duben: 0,-Kč (děti IZS 300,-Kč celodenní)provoz nebyl uzavřen více jak 5 dní v měsíci.

Květen: 300,-Kč

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Od 10.5.2021 již testování dětí neprobíhá.

DO MŠ SI DĚTI PŘINESOU:

• denně plastovou láhev s pitím (podepsanou)

• vhodné oblečení a obuv na pobyt venku (budeme trávit více času venku)

• kapesníky

• nedávejte dětem hračky ani jiné věci z domova

• do skříňky jim dejte v igelitovém sáčku respirátor – 2 ks (pro případ, že by během dne projevovalo známky akutního infekčního onemocnění a dítě bylo odvedeno do izolace).

Prosíme zákonné zástupce o dodržování všech nařízení, děkujeme!

------------------------------

I.fáze otevření mateřské školy

Rodiče dětí, kterých se týká prezenční výuka od pondělí 12.4.2021 mají potřebné informace odeslané na emilu. V případě, že jste neobdrželi email, neváhejte kontaktovat vedoucí učitelku - tel. 777 336 710, email:renata.stepanova@msnaklo.cz

 

Provozní doba MŠ od 12.4.2021 je od 6.30 hodin do 16.30 hodin.

 


  • I.fáze otevření mateřské školy - upraveno dle nových nařízení dne 7.4.2021
  • 12.4. 2021 začíná prezenční výuka pro předškoláky a pro mladší děti rodičů IZS a rodičů vybraných profesí ZDE .

Informace od předškolních dětí již od většiny máme. Prosíme proto též rodiče, kterých se týká možnost prezenčního vzdělávání, ať nás také neprodleně informují. Informace potřebujeme do 9.4.2021 do 10.00 hodin z důvodu zajištění provozu školky a jídelny.

Podmínky: 

  • děti budou ve třídách do počtu 15
  • povinné neinvazivní testování 2x antigenním testem týdně - v pondělí a ve čtvrtek nebo v další den, pokud dítě chybělo v den testování 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ:

Testovat budeme vždy před možným vstupem do mateřské školy ve třídě berušek – vchod do jídelny. Test budou provádět zákonní zástupci dítěte pod dohledem zaměstnance MŠ. Po testování počkají 15 minut na výsledek před budovou MŠ s řádnými rozstupy od ostatních nejméně 2m. Pokud bude test negativní, mohou předat dítě ke vzdělávání. Pokud bude test pozitivní, obdrží potvrzení od MŠ pro obvodního lékaře, který vypíše žádost k PCR testování. Pokud bude test neplatný, test se musí provést znovu. Prosíme rodiče, aby své děti na testování připravili a aby počítali s časovou rezervou v den testování. Při testování je nutné dodržovat přísné hygienické podmínky (dezinfekce rukou, respirátory, roušky), nezapomeňte že i děti musí mít roušku, než vejdou do své šatny. Při testování ji pouze na chvíli poodkryjí.

Výjimka z testování: děti, které jsou ve lhůtě 90 dní po pozitivním PCR testování na COVID - 19. Je třeba tuto skutečnost doložit rozhodnutím z KHS.

Co se stane, když dítě do školy nepošlu?

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat:

Vedoucí učitelku: Renata Štěpánová, tel. 777 336 710, email: renata.stepanova@msnaklo.cz


Vážení rodiče,

z nařízení vlády ČR je Mateřská škola Náklo od pondělí 1.3.2021 uzavřena.

OŠETŘOVNÉ:  

Informace-jídelna:

Mateřská škola

Všechny děti z mateřské školy budou hromadně ze stravy od 1. 3. 2021 odhlášeny. Předškoláci se budou účastnit distanční výuky, tím pádem mají nárok na dotovaný oběd. Oběd jim budete moci vyzvednout u výdejního okénka ve školní jídelně do jídlonosičů v době od 12:00 - do 13:00 hod. Jelikož obědy na pondělí již nejdou přihlásit přes portál www.strava.cz, objednejte dětem oběd prostřednictvím e-mailu: jidelna@msnaklo.cz nejpozději do neděle 28.2. do 15:00 hod. Další dny již prosím objednávejte přes www.strava.cz. Předškoláků budou poskytovány pouze obědy (nikoliv svačinky).

Žáky a rodiče, kteří si již pro obědy do jídlonosičů chodí chci informovat o změně výdejní doby:

Nová výdejní doba:
12.00 - 13.00 hodin u výdejního okénka ve školní jídelně.


Důležité upozornění !!!

Žádáme všechny zákonné zástupce, aby dodržovaly daná nařízení, které vydalo MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ dne 22.2.2021  a s účinností od 25.2.2021 do MŠ vstupovali pouze s respirátory, zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobnými prostředky, které splňují požadavky uvedené  - Zde (189.34 kB)

Žádáme Vás, aby mateřskou školu navštěvovaly pouze děti  ZDRAVÉ - nedoléčené děti nebudou přijaty do kolektivu MŠ !!!!!!!

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví.


Vážení rodiče,

od pondělí 7. 12. 2020 bude obnoven provoz mateřské školy. Všechny děti mají přihlášené obědy.  Pokud dítě do mateřské školy  nenastoupí, je třeba, aby rodiče oběd odhlásili.Do mateřské školy může nastoupit pouze dítě zdravé, bez příznaku respiračních onemocnění. Prosíme rodiče o dodržování mimořádných hygienických opatření ZDE.


V týdnu od 7.12. 2020 začínají kroužky DDM Litovel- tvořivé ručičky, tanečky.

Mikuláš v MŠ pro děti bude v úterý 8.12.2020.

Hezký den a pevné zdraví!


Vážení rodiče,

z důvodu aktuální situace v mateřské škole Náklo, bude mateřská škola uzavřena i v příštím týdnu (tj. 30.11. - 4.12.2020). Stále dbejte, prosím, na zvýšený zdravotní dohled svých dětí, sledujte průběžně jejich stav a v případě potíží ihned kontaktujte pediatra svého dítěte nebo v případě rodičů svého praktického lékaře. Zamezte prosím taktéž kontaktu dětí především s prarodiči. Další informace týkající se termínu možného znovuotevření MŠ včas zveřejníme na konci týdne (pátek).

Děkujeme za pochopení.

Přejeme pevné zdraví!


Věc: Uzavření mateřské školy od pondělí 23. listopadu 2020 do odvolání.

Vážení rodiče,

z důvodu zjištění nákazy infekcí COVID – 19 u zaměstnankyně MŠ a z důvodů výskytu příznaků nákazy u dalších zaměstnankyň MŠ a některých dětí v posledních dnech jsem po projednání se zřizovatelem  rozhodl v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o přerušení provozu mateřské školy a školní jídelny pro MŠ od pondělí 23. listopadu 2020 do odvolání. Obědy mají děti hromadně odhlášeny. Jsem si vědom, jaké komplikace Vám tato situace způsobí, nicméně chceme ochránit tímto opatřením zdraví Vašich dětí. Dbejte prosím na zvýšený zdravotní dohled svých dětí, sledujte průběžně jejich stav a v případě potíží ihned vyhledejte pediatra svého dítěte nebo v případě rodičů svého praktického lékaře. Zamezte prosím taktéž kontaktu dětí především s prarodiči. Další informace týkající se termínu možného znovuotevření MŠ včas zveřejníme vždy na konci každého týdne (každý pátek).

Žádost o ošetřovné:

Na stránkách České správy sociálního zabezpečení je již vyvěšen formulář na „krizové“ ošetřovné pro rodiče, kteří nemohli dát dítě do školy, která byla Usnesením vlády uzavřena. V odkazech zasíláme podrobnější informace  a odkaz na samotný tiskopis.

Děkujeme za pochopení nastalé situace.

V Nákle dne: 22. 11. 2020

Mgr. Jiří Peřina

řed. školy


Vážení rodiče,

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje vyhodnotila rizikové kontakty. Rodiče dětí, kterých se tento kontakt týká, jsou informováni.
Karanténí opatření se vzhahují i na některé zaměstnance MŠ do 26.11.2020. Všichni, prosím, důsledněji pozorujte zdravotní stav Vašich dětí, zda nevykazují příznaky nákazy. V případě příznaků ihned kontaktujte lékaře.

Prosíme, zvažte nutnost docházky svého dítěte do mateřské školy po dobu karanténích opatření.


Vážení rodiče,

jsme povinni Vás informovat o situaci v mateřské škole.K dnešnímu dni je pozitivně testována na COVID-19 učitelka mateřské školy (MOTÝLKŮ). Výskyt nákazy byl ohlášen na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje a nyní se čeká na její vyjádření. Prosíme, zvažte nutnost docházky svého dítěte do mateřské školy. O rozhodnutí hygienické stanice Vás budeme bez odkladu informovat emailem nebo prostřednictvím webových stránek.
Pozorujte, prosím, důsledněji zdravotní stav Vašich dětí, zda nevykazují příznaky nákazy. Zamezte kontaktu dětí především s prarodiči. V případě dotazů volejte vedoucí učitelku.

Přejeme všem pevné zdraví.
Mgr. Jiří Peřina - ředitel ZŠ a MŠ Náklo
Renata Štěpánová  tel. 777 336 710


Vážení rodiče,

I přes těžkou dobu, ve které se nyní nacházíme, se nechystáme uzavírat provoz mateřské školy. Jsme si vědomi, jak důležitá je tato služba pro ty z Vás, kteří potřebují nutně děti zaopatřit.

Zároveň však nastává velmi náročné období pro kolektivy školek. Paní učitelky, kuchařky, školnice, uklízečka bojují s nemocí stejně, jako celá republika. Některé jsou zároveň matkami a pečují doma o děti s distanční výukou. Věřte mi, že v současné době paní učitelku v důchodovém věku na krátkodobý zástup neseženu.

Z těchto důvodů si dovoluji požádat ty z Vás, kteří mají možnost ponechat si v dnešní složité době děti na přechodnou dobu doma, aby tak učinili. Omezíte tak množství sociálních kontaktů a velmi tím pomůžete celému provozu mateřské školy, která zůstává, jako poslední z celého systému škol, otevřená.

Děkuji Vám všem za pochopení a vstřícnost.
Přeji mnoho sil a pevné zdraví.
Mgr. Jiří Peřina – ředitel ZŠ a MŠ Náklo


Vážení rodiče,

naše mateřská škola je bez omezeného  provozu, za zvýšených hygienických a protiepidemických podmínek - ZDE

Žádáme Vás, aby mateřskou školu navštěvovaly pouze děti  ZDRAVÉ - nedoléčené děti nebudou přijaty do kolektivu MŠ !!!!!!!

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Anketa

Aktuální počasí

dnes, pondělí 25. 10. 2021
jasno 11 °C 1 °C