Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English

Obsah

Pravidla soužití ve školní družině

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:

 • Žáci se řídí pokyny paní vychovatelky, školním řádem, řádem a pravidly školní družiny (ŠD).
 • Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelky nebo dozoru, který předá děti vychovatelce.
 • Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisním lístku a v družinovém zápisníku.
 • Žáci bez vědomí paní vychovatelky neopouští oddělení ŠD nebo místo, kde právě pobývají. Např. bude-li žák potřebovat odejít na WC, oznámí to paní vychovatelce.
 • Osobní věci žáků je vhodné označit příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žáci nebo zákonný zástupce paní vychovatelce. Žáci nenosí do školy ani do školní družiny cenné věci. Za soukromé věci, které žák přinese do školní družiny, vychovatelky nezodpovídají.

PRŮBĚH POBYTU V ŠD:

 • Školní družina je určena pro odpočinek, poslech pohádek a příběhů, poslech hudby, hraní, malování a jiné tvoření a řešení drobných i závažnějších problémů, které mohou nastat. Snažíme se, aby se žáci neostýchali požádat o pomoc, aby se na nás obraceli s důvěrou při řešení problémů.
 • K veškerému vybavení ŠD se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení zázemí či vybavení nahradí nebo opraví rodiče (zák. zástupci).
 • Když mluví paní vychovatelka, ostatní žáci mlčky poslouchají. Když dostane slovo některý z žáků, ostatní i paní vychovatelky poslouchají. Učíme se nechat druhého domluvit a neskákat si do řeči.
 • Když vstoupí do třídy dospělý, všichni jej slušně pozdraví.
 • Žáci se chovají a mluví slušně, používají kouzelná slovíčka.
 • Žáci se k sobě a ostatním lidem chovají ohleduplně, respektují se, nikoho neomezují, navzájem si pomáhají a nepřivlastňují si věci, které jim nepatří.
 • Žáci se snaží kamarádit se všemi, učit se spolupracovat a aktivně naslouchat, domlouvat se v klidu.
 • Na dovádění, lítání, sportovní a pohybové činnosti jsou určeny venkovní prostory (dvůr, hřiště, louka...) nebo tělocvična.
 • Veškeré hry, stavebnice a jiné vybavení ŠD žáci po dokončení činnosti uklidí na určené místo.
 • Každé zranění žáci okamžitě hlásí paní vychovatelce.
 • Žáci mohou používat mobilní telefon a jiná elektronická zařízení pouze po domluvě s paní vychovatelkou.

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ:

 • Individuálně uspokojovat své tělesné potřeby.
 • Samostatně vykonávat činnosti spojené se samoobsluhou.
 • Užívat spontánně prostředí ŠD při dodržování smluvených pravidel.
 • Nerušit svým jednáním ostatní.
 • Vyjadřovat svůj názor, naslouchat ostatním, hledat společná řešení.
 • Podílet se na plánování programu ŠD a rozhodování ve společných záležitostech.
 • Podílet se na vytváření a dodržování společných pravidel.

OSTATNÍ PRAVIDLA:

 • V ŠATNĚ: chodíme pomalu, mluvíme tak, abychom nerušili ostatní, při čekání sedíme na lavici.
 • NA OBĚDĚ: před jídlem si umýváme ruce, při vstupu do místnosti pozdravíme, v jídelně jsme potichu.
 • KDYŽ JDEME VEN: bereme si s sebou pití (za teplejšího počasí), pokrývku hlavy podle potřeby (kšiltovka, klobouk, čepice...), převlékáme se do sportovního nebo pohodlného oblečení.