Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah 

spoZa školní rok 2013/2014 jsme nasbírali

velké množství použitých spotřebičů.

Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.uklid

Za obdržené peníze nakupujeme

školní pomůcky a vybavení pro žáky.

                                 

ZŠ Náklo je stále zapojena do projektu

UKLIĎME SI SVĚT ANEB RECYKLOHRANÍ – podpora zpětného odběru elektrospotřebičů

(ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Nákla)

 

            info

VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ SPOTŘEBIČE ODEVZDÁVEJTE

  • do boxu u hlavního vchodu ZŠ (malé spotřebiče)
  • na odevzdání velkých se domluvte s panem školníkem nebo s vychovatelkami

Co do sběrného koše nepatří: žárovky a zářivky, bojlery, cartridge

Každá škola získá finanční odměnu za každý odevzdaný spotřebič!

Např. 150 Kč za každý velký domácí spotřebič (pračka, sporák, sušička, myčka...)

 ZAJÍMAVOSTI O ELEKTROODPADU

- Trochu historie: Třídění elektroodpadu začalo kolem roku 2007. Do té doby se malé elektrospotřebiče vyhazovaly do popelnice a velké spotřebiče se odvážely do sběrných dvorů.

- Co to je elektroodpad? Definice elektroodpadu jsou různé, pro zjednodušení do této kategorie zařazujeme vše, co má něco společného s elektřinou, ale jsou to především různé elektrospotřebiče (elektronika), malé, velké i obrovské.

- Kdo se sběrem a zpracováním elektroodpadu zabývá? Je to několik neziskových systémů (Asekol, Elektrowin, REMA, Retela).

- Několik zajímavostí: V současnosti se spotřeba elektrospotřebičů rychle zvyšuje, takže v celosvětovém měřítku elektroodpad tvoří asi 5 % z celkové hmotnosti tzv. pevného domácího odpadu. V roce 2011 každý občan ČR odevzdal v průměru 4,25 kg elektroodpadu. Firmy letos vybraly celkem okolo 44 000 tun elektroodpadu, což je asi o 2000 tun více než předchozí rok.

- Odběr elektroodpadu neziskovými informacemi přináší výhody i pro obce (méně starostí se sběrem, nižší finanční výdaje na odvoz odpadu…).

- Recyklace elektroodpadu je pozitivní v tom, že vysloužilé elektrospotřebiče se nepovalují na skládkách, snižuje se nutnost těžby nových surovin nebo spotřeba vody. Tím, že odevzdáte vysloužilé elektrospotřebiče v rámci zpětného odběru, prostě pomáháte životnímu prostředí.

- Jak probíhá recyklace elektroodpadu? Není to jen tak, stará televize se nesemele, ani ze zbytků se nová nevyrobí. Recyklací elektroodpadu se rozumí recyklace materiálů, které tyto spotřebiče obsahují.

Veškerý proces recyklace začíná u nás, spotřebitelů, kteří vysloužilé elektrospotřebiče odevzdáme v rámci zpětného odběru (třeba ve škole) nebo je odvezeme do sběrného dvora nebo vhodíme do sběrných kontejnerů. Odevzdané elektrospotřebiče firmy odváží do dílen, kde se demontují. Může se jednat o tzv. chráněné dílny. Některé spotřebiče se demontují snadno, jiné (např. televize, monitory, mrazáky, ledničky apod.) se demontují ve speciálních podmínkách, protože obsahují nebezpečné látky.

Vlastní proces recyklace začíná ruční demontáží spotřebičů, při které se oddělují jednotlivé materiály (plast, sklo, kov, elektrokomponenty). Tyto materiály jsou  zpracovány podle druhu. Využitelné materiály (plast, sklo, hliník…) se posílají zpracovatelům. Odpad, který se nedá zpracovat, se pálí. Oddělený elektroodpad podle druhu putuje k dalším zpracovatelům, kteří ho zpracují podobně, jako s kterýmkoli jiným odpadem svého druhu.

 RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT

I v letošním školním roce jsme zapojeni do projektu Ukliďme si světb (zpětný odběr elektrospotřebičů). Koncem školního roku byl tento projekt sloučen s projektem Recyklohraní a jednotný název zní Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

O čem je řeč? Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky. Cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení (více na www.recyklohrani.cz)

Vzhledem k tomu, že nynější podoba projektu je zaměřena na sběr převážně menšího elektroodpadu, rozhodli jsme se navázat spolupráci s dobrovolnými hasiči z Nákla, kteří se zapojili do podobného projektu, který se jmenuje Recyklujme s hasiči.

Díky této spolupráci můžeme i nadále odevzdávat velké vysloužilé elektrospotřebiče k recyklaci a následnému využití. Tímto velice děkujeme vedení a ostatním členům SDH Náklo.

CO JE TEDY PRO VÁS NOVÉHO? Kromě toho, že jsme zahájili sběr baterií (odevzdávat je můžete do zeleného boxu u hlavního vchodu ZŠ), se nic nemění. Velké i malé vysloužilé elektrospotřebiče můžete pořád odevzdávat ve škole (malé spotřebiče do pojízdného boxu u hl. vchodu ZŠ a na odevzdání velkých se domluvte s p. školníkem nebo s vychovatelkami).

PROČ JSME ZAHÁJILI SBĚR BATERIÍ? Protože použité baterie, nesprávně vyhazované s běžným (směsným čili komunálním) odpadem vážně narušují životní prostředí. Mohou se z nich po čase uvolňovat škodlivé látky, které prosakují do půdy a spodních vod. Zpětným sběrem  baterií se v ČR zabývá nezisková společnost Ecobat.

Další výhody zpětného odběru baterií: kovy obsažené v bateriích tvoří 60-80% jejich hmotnosti. Recyklací baterií se tedy dosáhne energetických úspor na úrovni celoroční spotřeby plynu několika desítek domácností.

Více informací a materiály ke stažení naleznete např. na:

http://www.recyklohrani.cz/cs/downloads/

 bat


 

VÝSLEDKY projektu UKLIĎME SI SVĚT

 

!!! VYHRÁLI JSME PRVNÍ MÍSTO!!!


Naše škola se prvním rokem zúčastnila projektu Ukliďme si svět (sběr použitých elektrospotřebičů) a podívejte se, jak jsme dopadli:-)

 

Nejvíce vysloužilých spotřebičů předaly k ekologické recyklaci tyto školy:

  1. Náklo s krásnými - 11 965 kg
  2. ZŠ a MŠ Červená Voda - 10 377 kg
  3. Křivoklát - 9 530 kg

 

Jako hlavní cenu jsme získali výlet pro 30 žáků do gotického zábavního areálu - Tvrz Hummer u Prahy. Zde nám byla předána další cena v hodnotě 12 000,-Kč - elektronické piáno. Za samotný sběr škola získala přibližně 25 000,-Kč. Za tyto peníze nakoupíme vybavení pro žáky školy.

Sběr bude nadále pokračovat v průběhu následujícího školního roku - malé elektrospotřebiče můžete odevzdávat do nádoby u hlavního vchodu ZŠ Náklo; na odevzdání velkých elektrospotřebičů se prosím domluvte s vychovatelkami školní družiny (773 059 159) nebo s panem školníkem.

Tímto velice děkujeme všem, kteří nám pomohli nasbírat toto velké množství použitých elektrospotřebičů. Budeme moc rádi, když nám opět pomůžete vyhrát první místo :-).

Děkujeme, ZŠ Náklo

info


 

UKLIĎME SI SVĚT – RECYKLAČNÍ HLÍDKA

Projekt Ukliďme si svět připravil na 14. února pro žáky naší školy (1.-5. třídy) edukační program ,,Recyklační hlídka“.

Jedná se o dopolední program věnovaný recyklaci elektroodpadu. Žáci budou seznámeni s principem recyklace. Recyklační hlídka podporuje zájem žáků o environmentální myšlení (tj. týkající se životního prostředí). Během dopoledne si žáci vyzkoušejí práci v týmu, ověří své schopnosti hledat kreativní řešení problémových situací každodenního života včetně odpovědnosti za své jednání.

POZOR: Každý žák, který do školy přinese v den konání Recyklační hlídky vysloužilý elektrospotřebič (stačí starý fén, holicí strojek, žehlička…), bude odměněn speciálním dárkem.