Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English

Obsah

 Jaké činnosti nás v družině čekají

ODPOČINKOVÉ – pro odstranění únavy s psychohygienickým posláním, např. odpočinek na koberci s poslechem pohádky či hudby, rozhovory, vyprávění, četba pohádek a dětských časopisů, kreslení, omalovávání, hry stolní, společenské, seznamovací, kooperační a relaxační, pobyt na školním dvoře nebo v parku.

REKREAČNÍ – aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky (např. vycházky, poznávání přírody, společný zpěv, dramatizace pohádek, bruslení, sněhové stavby, tělovýchovné chvilky v družině, tělocvičně nebo na hřišti...), tvořivé, námětové, společenské, stolní a konstruktivní hry, hry s pravidly a bez pravidel.

ZÁJMOVÉ – rozvíjení osobnosti žáka, umožnění seberealizace, rozvoj pohybových dovedností a poznání

 • pracovní (práce s různými výtvarnými technikami, s různými druhy papíru, látek a přírodnin, práce s odpadovými, přírodními a netradičním materiály, modelování, hry a práce se stavebnicemi, výzdoba školní družiny a školy, výroba dárků...),
 • přírodovědné (vyprávění o přírodě, vycházky, sběr přírodního materiálu a jeho využití, pozorování přírody, poznávání zvířat, rostlin, stromů, plodů, turistických a dopravních značek, počasí, zdravého životního stylu, našeho regionu; ekologicky zaměřené aktivity - třídění odpadů, předcházení vzniku odpadu, péče o přírodu, didaktické hry, kvízy, doplňovačky, projekty, motivační pohádky...),
 • estetické (poslechové, pěvěcké a pantomimické činnosti, modelové situace, návštěvy a chování v kulturním zařízení, malování, hry s barvou, říkadla, básně, pranostiky, besídky...),
 • sportovní (pohybové hry a aktivity v tělocvičně, na hřišti, školním dvoře, v přírodě, např. běhy, honičky, skoky, přihrávky, driblování, trefování, sprinty, štafety, úpolové hry apod., dále cvičení se sportovním náčiním a nářadím, gymnastika, akrobacie, tanec, atletika, sportovní hry, kondiční cvičení, turistické vycházky, bruslení, míčové a netradiční hry, vyprávění o sportech, význam cvičení pro lidský organismus, pravidla při sportování...),
 • dopravní (pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty, barvy semaforu, přecházení silnic, poznávání dopravních značek při hrách a vycházkách, tematické činnosti...).

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

 • procvičování učiva formou didaktických a jiných her, výukových programů na počítači,
 • ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách a zájmových činnostech v družině,
 • rozvíjení sluchového a zrakového vnímání, matematických představ, verbálního myšlení, grafomotoriky, pozornosti, paměti a řeči (např. hry s písmeny, čísly a obrázky, rozlišování, vyhledávání, skládání, hlavolamy, pexesa, domina, pracovní listy, křížovky, hádanky, recitace, říkadla, zpěv písniček, rytmické hry, vyprávění, obkreslování, dokreslování, konstruktivní a didaktické hry),
 • udržování pořádku ve školní aktovce, školní družině, škole a jejím okolí,
 • vyhledávání informací v atlasech, časopisech, encyklopediích, slovnících,
 • psaní domácích úkolů - pouze po souhlasu s rodiči (vychovatelka úkoly neopravuje).

SEBEOBSLUŽNÉ

 • návyky osobní hygieny,
 • základy stolování, zdravení, poděkování, oslovení,
 • udržování estetického vzhledu školní družiny a školy,
 • základy první pomoci...