Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English

Obsah

Budova MŠ

 

Mateřská škola Náklo je postavena v pěkném klidném prostředí veliké zahrady se vzroslými stromy. Budova je jednopatrová, panelová, se sedlovou střechou. Do budovy vedou 4 vchody : do MŠ, do ŠJ,do školní kuchyně a do zahrady MŠ. V přízemí MŠ je umístěný učitelský kabinet , šatna na přezouvání dětí, třída Berušek, umývárna a WC pro děti, šatna a WC pro pracovníky školky. V prvním patře jsou umístěny dvě šatny, dvě kuchyňky, třída Motýlků a třída Včeliček, umývárny a WC a sborovna. Každá třída má svoji hernu, místnost pro odkládání lůžkovin a místnost na odkládání pomůcek.

Třídy i herny jsou prostorné a prosvětlené.Stravování zajišťují zaměstnanci kuchyně, která je v přízemí budovy. Součástí budovy je i prostorná zahrada se 2 pískovišti, skluzavkami a průlezkami.

 

  I. třída Berušky - děti ve věku 2,5-3 let.  II. třída Motýlků - děti ve věku 3-5 let. III. třída Včeličeky - děti ve věku 5-7 let. O čistotu a pořádek v budově i mimo ni se stará domovnice p. Ludmila Popelářová a p. Eva Smejkalová vypomáhá v době oběda i s úklidem přízemí. 

Ve všech odděleních MŠ pracují p. uč. v souladu s RVP PV (2018). Zaměření MŠ je poznávání a ochrana živé i neživé přírody "Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prostě prima"  Výchova k sociální soudržnosti, k rozvoji jedince ve vztahu k ostatním dětem a lidem je zvlášť v dnešní době zásadní úkol, nejen pro uč. MŠ.

Historie školy:

Mateřská škola má v Nákle dlouholetou tradici. Masarykovu mateřskou školu založil  v r. 1930 Mudr. František Strava v prostorách místní sokolovny. Z potřeby navýšení kapacity mateřské školy se o prázdninách v r. 1960 zařízení přestěhovalo do prostor budovy bývalého MNV, nyní budova Orelské jednoty.

Nynější budova Mateřské školy Náklo prošla kolaudací 5. 1. 1984. Pozemní stavby Olomouc provedly montáž panelové konstrukce. Budova byla postavena ve spolupráci s místními organizacemi a spoluobčany. Nemalou měrou se zasloužilo o dokončení výstavby i Zemědělské družstvo.

Od 1. 1. 2003 vstoupila všechna školská zařízení do právní subjektivity. Zastupitelstvo obce zamítlo z ekonomických důvodů samostatnost MŠ a přiřadilo ji ke škole základní.                             


beruška

REŽIM  DNE

  Třída Berušky

 6.00        -       8.00           scházení dětí, spontánní hry

 8.00        -       8.30           hygiena, ranní svačina

 8.30        -       8.45           spontánní hry

 8.45        -       9.30           ranní cvičení a řízená činnost

 9.30        -       9.45          pitný režim, příprava na pobyt venku

 9.45       -       10.45         pobyt venku 

11.00       -      11.30          hygiena, oběd, hygiena

11.30       -      12.00          odcházení dětí po obědě, příprava na odpočinek

12.00       -      14.15          odpočinek

14.15       -      15.00          oblékání, hygiena, svačina

15.00       -      16.30         spontánní hry, rozcházení dětí

 

REŽIM  DNE

  Třída Motýlci a Včeličkymotýlek

 6.00        -       8.00           scházení dětí, spontánní hry

 8.00        -       8.30           ranní cvičení

 8.30        -       9.00           hygiena, ranní svačina

 9.00        -       9.45           řízená činnost

 9.45        -      10.00          pitný režim, příprava na pobyt venku

10.00       -      11.30          pobyt venku 

11.30       -      12.00          hygiena, oběd, hygiena

12.00       -      12.30          odcházení dětí po obědě, příprava na odpočinek

12.30       -      14.15          odpočinek

14.15       -      15.00          oblékání, hygiena, svačina

15.00       -      16.30         spontánní hry, rozcházení dětívčelka

 

 

 

Režim dne není striktně dodržován, pružný denní řád reaguje na individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hry.

 

 

                   MŠ Náklo dětem nabízí:

 • předplavecký výcvik na bazéně v Litovli, Vítězná - DUBEN - ČERVEN
 • on - line bruslení - jaro, podzim 
 • lyžařský výcvik v Hlubočkách, s agenturou Rok s pohybem - leden, únor
 • divadelní představení profesionálů
 • hudební vystoupení
 • kouzelnická vystoupení
 • pod vedením p. Marie Peřinové probíhá každé pondělí v tělocvičně ZŠ cvičení pro děti
 • výlety, exkurze
 • kroužky - angličtina, pěvecký, taneční

                                     

                   Co dále děláme?

 • sportovní vycházky do okolí
 • denně cvičíme, využíváme k tomu nářadí (bedna, koza s odrazovým můstkem, trampolína, dřevěná průlezka, ribstoly, žíněnky, žebříky, apod.) a náčiní (míče, kroužky, balónky, papírové koule, apod.) a tím přispíváme k tělesné zdatnosti dětí
 • děti se podílí na výzdobě MŠ, kreslíme, malujeme, vyrábíme v souvislosti s týdenními tématy
 • v zimním období přikrmujeme ptáčky, pojmenováváme je a seznamujeme se s jejich významem a důvodem přikrmování
 • připravujeme s dětmi kulturní program na slavnosti vítání občánků do svazku obce, pro klub důchodců, apod.
 • vystoupení pro rodiče:

Mikuláš - děti si připraví program pro Mikuláše a rodiče. Po skončení vystoupení rozdá dětem Mikuláš balíčky. 
Svátek matek - probíhá v MŠ. Každá třída si pro své maminky a babičky připraví vystoupení a dáreček. Na návštěvu do MŠ přijdou i babičky z klubu důchodců.
Vánoční besídka - probíhá bez přítomnosti rodičů. Během dopoledne si děti přichystají z přinesených surovim "vánoční hostinu". Při poslechu koled se děti občerství ovocem a vánočním cukrovím. U stromečku přednesou básně a písně se zimní tématikou, zazpívají si společně koledy. S novými hrami, hračkami a stavebnicemi si děti hrají až do oběda.

 • v MŠ slavíme svátky a narozeniny dětí i učitelek,Den dětí, Den Země, zvířat, rodiny, apod.
 • dětský maškarní ples
 • pro předškolní děti pravidelně pořádáme poslední spaní v MŠ